Περιστατικά

Διαμόρφωση γναθοπροσωπικής ανάπτυξης

Ο ασθενής είναι θήλυ 12 ετών και παρουσίαζε αυξημένη οριζόντια πρόταξη, μεσοδόντιο διάστημα, και ήπιο συνωστισμό στο κάτω οδοντικό τόξο.

Έχει ένα οπισθογναθικό προφίλ το οποίο ήθελε να βελτιώσει.

Θεραπεύτηκε η ασθενής αρχικά με λειτουργικό μηχάνημα( "μασελάκι"), Twin Block, και εν συνεχεία με ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς ("σιδεράκια").

Ο συνολικός χρόνος θεραπείας ήταν κατι λιγότερο απο 2 έτη.

Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα

Οδοντικός συνωστισμός

Ο ασθενής είναι θήλυ, 13 ετών, και ήθελε να βελτιώσει το χαμόγελό της.

Παρουσιάζει σημαντική έλλειψη χώρου στο άνω και κάτω οδοντικό τόξο και έκτοπη θέση του κάτω αριστερού κυνόδοντα.

Θεραπεύτηκε η ασθενής αυτη με εξαγωγές τεσσάρων προγομφίων και ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς.

Συνολικός χρόνος θεραπείας 2 έτη.

Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα

Έγκλειστος κυνόδοντας στην άνω γνάθο και κενά στην κάτω γνάθο

Ο ασθενής είναι άρρεν, 14 ετών με κενά στα δόντια του.

Παρουσιάζει έναν άνω δεξιά κυνόδοντα έγκλειστο στην υπερώα και μικρά κενά στο κάτω οδοντικό τόξο.

Το σχέδιο θεραπείας περιλάμβανε χειρουργική αποκάλυψη του έγκλειστου κυνόδοντα και ορθοδοντική έλξη, υπερώιο συγκρατητικό τόξο και ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς.

Ο χρόνος θεραπείας ήταν 2.5 έτη.

Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα

Αυξημένη κάθετη πρόταξη, έγκλειστος κυνόδοντας και έλλειψη χώρου

Υπερσύγκλειση και σοβαρή έλλειψη χώρου.

Ο ασθενής είναι 11 ετών, θήλυ και παρουσιάζει σοβαρή έλλειψη χώρου που εμποδίζει την φυσιολογική ανατολή των δοντιών.

Αρχικώς χρησιμοποιήσαμε ένα άνω κινητό μηχάνημα, ( "μασελάκι") για την διόρθωση της υπερσύγκλεισης και κατόπιν ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς με εξαγωγές τεσσάρων προγομφίων.

Ο συνολικός χρόνος θεραπείας ήταν τα 2.5 έτη.

Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα

Συνδυαστική Ορθοδοντική / Ορθογναθική θεραπεία

Αντιμετώπιση κρανιοπροσωπικής ανωμαλίας με συνδυασμό Γναθοχειρουργικής / Ορθοδοντικής θεραπειας

Ο ασθενής αυτός ήταν θήλυ, 17 ετών και επιθυμούσε να αλλάξει τόσο την εμφάνιση του προσώπου της όσο και την σύγκλεισή της.

Παρουσίαζε έναν σημαντικό προγναθισμό της κάτω γνάθου, υποπλασία της άνω γναθου και σοβαρό οδοντικό συνωστισμό και στις δύο γναθους.

Αντιμετωπίσαμε το περιστατικό αυτό με συνδυασμό γναθοχειρουργικής ( χειρουργική μετατόπιση των γνάθων) και Ορθοδοντική συνοδευόμενη από εξαγωγές τεσσάρων προγομφίων.

Ο συνολικός χρόνος θεραπείας ήταν 3 έτη.

Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα
Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα Athens Orthodontics - Dr. Κωνσταντίνος Τζαμάλας - Ορθοδοντικός Αθήνα