Τι είναι η Ορθοδοντική

Ορθοδοντική είναι η Ειδικότητα της Οδοντιατρικής, η οποία ασχολείται με τη διευθέτηση των δοντιών στα οδοντικά τόξα και την καθοδήγηση των γνάθων σε αρμονικές θέσεις μεταξύ τους, με στόχο την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του στόματος και της αισθητικής του προσώπου.

H ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να λάβει χώρα σχεδόν σε κάθε ηλικία χωρίς να υπάρχει ανώτατο ηλικιακό όριο.

H Ορθοδοντική είναι μία από τις αναγνωρισμένες ειδικότητες της Οδοντιατρικής συγκρινόμενη με τις ανάλογες ειδικότητες της Ιατρικής. Για την άσκηση της Ορθοδοντικής απαιτούνται επιπλέον των γνώσεων του γενικού οδοντιάτρου.

Ειδικός Ορθοδοντικός είναι ο οδοντίατρος εκείνος που, μετά την απόκτηση του πτυχίου του, ακολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης για επιπλέον τρία χρόνια τουλάχιστον σε πανεπιστημιακές κλινικές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Ο τίτλος του Ειδικού Ορθοδοντικού χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας μετά από εξετάσεις. Έτσι, δικαιούνται να φέρουν νόμιμα τον τίτλο του Ειδικού Ορθοδοντικού, μόνο όσοι έχουν επιτύχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις του Υπουργείου.

Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους για ορθοδοντική θεραπεία να ελέγχουν προηγουμένως εάν ο οδοντίατρος στον οποίο απευθύνονται είναι Ειδικός Ορθοδοντικός.

Η λίστα των Ειδικών Ορθοδοντικών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο Νομό Αττικής, παρέχεται από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, (τηλ. 210-3821109), ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο (eogme.gr) .